Firma pod ochroną

  • 2021-01-25 13:54:53
  • 0

Polscy przedsiębiorcy. Grupa zawodowa o wyjątkowej zaradności, odporności na zawiłości administracyjne, cierpliwości i konsekwencji w działaniu. Mimo składanych od lat deklaracji przez różne instytucje państwowe, prowadzenie firmy wcale nie staje się łatwiejszym zadaniem. Do tego przedsiębiorcy zderzyli się z problemem ograniczeń swobody działania, wynikającym z epidemii koronawirusa. Jednym słowem – łatwo nie jest. Między innymi z tych względów podejmuję temat skutecznej ochrony ubezpieczeniowej firm i ich właścicieli. Wskażę, na co warto zwrócić uwagę oraz jakie formy asekuracji są oferowane reprezentantom małego i średniego biznesu.

Od śrubki po magazyn

Od czego rozkładamy parasol ochronny nad firmą? Od jej majątku. Na początek należy przyjrzeć się, co przede wszystkim stanowi materialną bazę do wykonywania usług. Może być to określony budynek, sprzęt, materiały, surowce czy nawet informacje. Nie zawsze, szczególnie w odniesieniu do firmy o bardziej rozbudowanym zapleczu, istnieje konieczność lub możliwość ubezpieczenia całości zasobów. Dlatego należy wybrać te zasoby firmowego majątku, których zniszczenie, uszkodzenie czy kradzież może doprowadzić do wstrzymania działalności. Jednakże małe i średnie firmy nie są pozbawione możliwości skorzystania z kompleksowej ochrony. Praktycznie jedną decyzją bez rozbudowanych formalności dokonuje się ubezpieczenia:

- od pożaru i innych zdarzeń losowych,

- od kradzieży z włamaniem i rabunku,

- odpowiedzialności cywilnej,

- śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

 

Taką polisę w wariancie podstawowym i bardziej rozbudowanym posiada Aviva:  https://www.aviva.pl/ubezpieczenia-dla-firm/ubezpieczenia-malych-i-srednich-firm/partner-w-biznesie/

 

Branże szczególnego zabezpieczenia

O solidne i możliwie jak najbardziej wszechstronne ubezpieczenie firmowe powinny zadbać firmy, realizujące usługi transportowe. To branża o szczególnej kumulacji ryzyka. Mówiąc o wszechstronności, mam na myśli zabezpieczenie zaplecza przedsiębiorstwa, procesu transportu oraz ochronę OC. Dobra polisa zapewni adekwatną pomoc, gdy asekuracja rozciągnięta zostanie nad przewozem i przeładunkiem towarów, bazą postojową i pojazdami, a także nad zdarzeniami przepadku lub uszkodzenia towaru. Inną dziedziną działalności, która generuje relatywnie wysokie ryzyko zdarzeń niepożądanych jest budownictwo. W tym przypadku bardzo istotne jest posiadanie polisy OC. Uszkodzenie w trakcie robót ziemnych kabli energetycznych czy magistrali gazowej, może skutkować roszczeniami liczonymi w milionach złotych.

 

Indywidualne także potrzebne

Gros małych firm to w praktyce działalność jej właściciela, wspieranego ewentualnie przez pojedynczych pracowników lub krewnych. Bez takiej osoby funkcjonowanie firmy jest niekiedy całkowicie niemożliwe. Jak wobec tego zadbać o właściwą asekurację posiadacza firmy? To wymaga indywidualnego podejścia i rozważenia różnych wariantów zdarzeń. Należy wziąć pod uwagę swój wiek, kondycję zdrowotną, skutki przestoju firmy, branżę, sytuację rodzinną. Jeśli firma jest jedynym filarem materialnego bytu rodziny, wskazanym byłoby takie ubezpieczenie, które w razie problemów pozwoli wszystkim w rodzinie spaść na przysłowiowe „cztery łapy”. Kształt i wybór określonej polisy warto omówić z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego (zapraszam do kontaktu). Przy aktualnych rozwiązaniach i elastyczności ofert można odpowiednio skonfigurować polisę tak, by odpowiadała indywidualnym uwarunkowaniom. Jeśli trudno znaleźć czas na rzeczową rozmowę, należałoby przynajmniej zabezpieczyć się tymczasową polisą na życie i NNW. Taką formę asekuracji można nabyć także w drodze online. Istotne, aby nie pozostać bez jakiegokolwiek zabezpieczenia.

 

By zdrowie sprzyjało

Troska o formę zdrowotną to także forma ubezpieczenia. Zachęcam przedsiębiorców, aby wprowadzili do swojego kalendarza cykliczne konsultacje lekarskie i przynajmniej podstawową diagnostykę. Nie będzie żadnym odkryciem, że zdrowie to podstawa sprawnego działania właściwie w każdym aspekcie życia. Tym bardziej warto zadbać o to, gdyż prowadzenie działalności często obarczone jest stresem i dużym obciążeniem fizycznym. Nie odkładajcie profilaktycznej wizyty u lekarza w nieskończoność.

 Życzę wszystkim osobom, które podjęły trud prowadzenia własnej firmy, aby nadchodzące miesiące pozwoliły Wam z większym spokojem myśleć o swoim biznesie i jego rozwoju. Powodzenia!

0 Komentarzy

Brak komentarzy, bądź pierwszy i dodaj swój komentarz

Dodaj komentarz