Losy polisy

  • 2019-09-10 14:32:58
  • 0

„Polisa ubezpieczeniowa to takie dziwne coś, co każdy powinien mieć, a nikt nie powinien korzystać”.

Ogólna rola polisy ubezpieczeniowej asekurującej los ubezpieczonego i uposażonych jest nam znana. Istnieje jednak kilka okoliczności, które mają fundamentalne znaczenie dla działania polisy, a jednak wiedza na ich temat jest niewielka. Jakie?

Takie, którymi na co dzień nie chcemy się zajmować, ale mimo wszystko warto czasem sobie o nich przypomnieć.

 

 

Świadczenie z polisy na życie nie jest masą spadkową

Wypłata środków z ubezpieczenia na życie nie wchodzi w skład tzw. masy spadkowej. Osoba, która wykupuje polisę indywidualnie wskazuje, kto otrzyma pieniądze w razie jej śmierci. Uposażony nie musi być krewnym ubezpieczonego, choć jak najbardziej uposażyć można najbliższych lub dalszych krewnych. Co ważne, zapis dotyczący uposażenia eliminuje możliwość dochodzenia roszczeń ze strony osób, które uważają, że powinny być beneficjentami, lecz nie zostały nimi ustanowione. Dzięki tej regule pieniądze z polisy szybko docierają do uposażonego, co nie zawsze ma miejsce w sytuacjach dziedziczenia spadku majątkowego.

 

Polisa po rozwodzie

Z formalnego punktu widzenia polisa nie wlicza się do wspólnego majątku małżonków. Co to oznacza? Polisa należy do osoby, która ją zawarła. Posiadacz polisy może dokonać zmiany odnośnie osób uposażonych. To jego prawo. Nie ma także żadnych przeciwskazań, aby wskazać jako beneficjentów polisy dzieci z wcześniejszego małżeństwa bądź byłą żonę lub byłego męża.

 

Które ze współmałżonków otrzyma odszkodowanie?

Osobę uposażoną można dowolnie zmienić w każdym momencie trwania polisy, również w sytuacji rozwodu i zawarcia kolejnego małżeństwa.

 

Śmierć osoby uposażonej

Jeśli zaistnieje sytuacja, gdy umrze współmałżonek wskazany w polisie jako osoba uposażona, wyplata zostanie podzielona pomiędzy inne osoby uprawnione do odszkodowania wg zapisu w polisie. W przypadku, gdy oprócz współmałżonka nikt inny nie był uprawniony do odszkodowania, wtedy świadczenie będzie rozdysponowane zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia.

 

Brak osób uposażonych w zapisie polisy

To dość sporadyczna sytuacja, która niekiedy ma miejsce, gdy uposażeni nie zostali wskazani. Po śmierci ubezpieczonego odbywa się postępowanie zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Oczywiście, aby uniknąć zamieszania związanego z wypłatą odszkodowania, warto podjąć decyzję odnośnie uposażenia. Zawsze w trakcie trwania polisy można przecież dokonać zmiany w tym względzie.

 

Możliwość zmian w polisie

Polisę na życie i zdrowie można zmieniać - ewentualne zmiany dotyczyć mogą nie tylko osób uposażonych, lecz także zakresu ochrony lub np. sumy ubezpieczenia. Aby dokonać takich korekt, należy bezpośrednio skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem.

 

Ubezpieczenie dla nowej rodziny

Nie ma przeciwskazań, aby posiadać dwie polisy – dla dzieci z wcześniejszego małżeństwa oraz dla dzieci z nowego związku. Rozdzielenie takich ubezpieczeń sprawia, że sytuacja pod względem uposażenia jest bardziej klarowna i w większym stopniu zapobiega ewentualnym nieprozumieniom pomiędzy potomstwem odnośnie wypłaty odszkodowania.

 

Mimo, że są to tematy dla niektórych trudne uważam jednak, że warto mieć tą wiedzę. Dzięki temu mamy prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Ja z moimi Klientami spotykam się regularnie, by mieć pewność, że polisy które posiadają odpowiadają ich potrzebom czy aktualnej sytuacji życiowej. W swojej codziennej pracy wyznaję zasadę: „Trzeba wciąż zadawać te same pytania, gdyż odpowiedzi się zmieniają”.

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy, bądź pierwszy i dodaj swój komentarz

Dodaj komentarz