Nieszczęśliwy wypadek? Mnie to nie dotyczy…

  • 2019-09-23 11:04:34
  • 0

Tytuł mojego nowego artykuł to odzwierciedlenie typowego mechanizmu myślenia, wyrzucającego poza naszą świadomość istnienie ryzyka poniesienia jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. Tylko, że – biorąc pierwszy z brzegu przykład – liczba samych wypadków drogowych (pomijam kolizje) w skali roku przekracza pułap 30 tysięcy. Liczba rannych wskutek tych zdarzeń jest bliska 40 tysiącom. Ale nie chcę tutaj straszyć, tylko uświadomić, że różne nieszczęśliwe zdarzenia są wkalkulowane w istnienie nasze oraz naszych bliskich, a moją rolą jest pomoc dla tych, którzy chcą na takie sytuacje być przygotowani. Dlatego zamierzam podzielić się z Wami paroma spostrzeżeniami na temat nowej polisy „Twoje życie”, a dokładniej – jej segmentowi poświęconemu nieszczęśliwym wypadkom.

Przyznam, że nie spotkałam się z bardziej kompleksowym produktem ubezpieczeniowym niż „Twoje życie”. To nie tylko zabezpieczenie na okoliczność poważnego zachorowania, lecz także bardzo rozbudowana asekuracja związana ze skutkami nieszczęśliwych wypadków. Od razu zaznaczę, że generalnie w sferze ubezpieczeń zachorowania i nieszczęśliwe wypadki są traktowana jako odrębne kategorie i podlegają osobnemu ubezpieczeniu. Oczywiście można jak najbardziej posiadać obydwa warianty polis.  

Cóż zatem tak wyjątkowego zapewnia ubezpieczonemu polisa „Twoje życie” w wariancie NNW? To przede wszystkim dwie składowe – wszechstronność oraz wysokie kwoty odszkodowań. Przyjrzyjmy się więc kluczowym rozwiązaniom, związanym z asekuracją ubezpieczeniową nieszczęśliwych wypadków.

 

  • Zdarzenie śmiertelne ubezpieczonego (w tym także wskutek wypadku komunikacyjnego)

Maksymalna suma odszkodowania dla osoby uposażonej może wynieść 800 tysięcy złotych.

 

  • Wypadki skutkujące poważnymi urazami wewnętrznymi i zewnętrznymi

 

Wypłata dotyczy ponad 40 poważnych skutków zdrowotnych zaistniałych w rezultacie wypadku (w tym: złamania kości, oparzenia oraz uszkodzenia najważniejszych narządów wewnętrznych). Możliwe jest uzyskanie wielu wypłat z tej umowy aż do wyczerpania sumy ubezpieczenia, która może wynosić 800 tysięcy zł. Ubezpieczenie zapewnia również zwrot wydatków na rehabilitację.

 

  • Niezdolność do pracy po NW

 

Polisa zapewnia wsparcie finansowe, jeśli zostanie stwierdzona u ubezpieczonego trwała i całkowita niezdolność do jakiejkolwiek pracy. Maksymalna kwota, na którą można ubezpieczyć się w razie niezdolności do pracy to 800 tysięcy zł.

 

  • Pobyt w szpitalu wskutek NW

 

Wypłata odszkodowania za pobyt w szpitalu (do 120 dni), który ma związek z wypadkiem już od pierwszego dnia pobytu. Za każdy dzień pobytu w szpitalu można otrzymać od 80 zł do 400 zł.

 

  • Koszty leczenia skutków NW

 

Zwrot kosztów leczenia po wypadku obejmującego: wizyty i badania lekarskie, zabiegi i operacje (bez operacji plastycznych), pobyt w szpitalu, przewiezienie do placówki medycznej, leki i środki opatrunkowe. Można otrzymać wiele wypłat z tej umowy aż do wyczerpania sumy ubezpieczenia, czyli kwoty 50 tysięcy zł.

 

  • Koszty operacji plastycznych po NW

 

Ubezpieczenie można także rozszerzyć o zwrot kosztów poniesionych na operacje plastyczne, które zostały przeprowadzone do 24 miesięcy od wypadku. Wartość sumy ubezpieczenia w tym przypadku może wynosić do 50 tysięcy zł.

 

  • Dodatkowa ochrona po NW – „Dla Aktywnych

Opcja „Dla Aktywnych” to rozszerzony zakres ochrony zapewniającej wsparcie finansowe w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu po nieszczęśliwym wypadku, związanym z uprawianiem sportów i innych aktywności fizycznych określonych w OWU.  Ubezpieczenie obejmuje m.in.: pobyt w szpitalu, leczenie skutków wypadku oraz operacje plastyczne.  

 

Jak zatem możecie się przekonać, spektrum wariantów ubezpieczenia NNW w ramach polisy „Twoje życie” uwzględnia szereg rozmaitych zdarzeń. To oczywiście atut tej oferty, ale też pewien dylemat odnośnie decyzji związanej z wyborem konfiguracji swojego ubezpieczenia. Dlatego też zachęcam do umówienia spotkania i rozmowy, w trakcie której określimy optymalny wybór ochrony od NNW.

0 Komentarzy

Brak komentarzy, bądź pierwszy i dodaj swój komentarz

Dodaj komentarz