Obdaruj swoich bliskich bezpieczeństwem

  • 2020-12-23 09:52:10
  • 0

Zakończenie jednego roku i rozpoczęcie nowego. Czas świąteczny, pora spotkań oraz moment podsumowań. Właśnie nastał czas, który sprzyja refleksjom oraz ocenom wydarzeń związanych z naszym życiem i tym, co dzieje się wokół nas. I zapewne doświadczenia ostatnich miesięcy dają nam wiele do myślenia. Sądzę, że wspólnym i generalnym dla wielu z nas wnioskiem będzie spostrzeżenie, iż mocno zachwiane zostało poczucie bezpieczeństwa i w wymiarze indywidualnym, i w wymiarze zbiorowym. To wyzwanie także dla mnie – osoby, która pomaga budować poczucie pewności, wskazuje, jak umiejętnie chronić stabilność i w jaki sposób przygotować się też na negatywne scenariusze.

 

 

Sztuka przewidywania 

Przez niemal całe życie budujemy swój świat, który współtworzy rodzina, dobra majątkowe, wykonywana profesja, wykształcenie i różne umiejętności, relacje z innymi ludźmi. To filary, które dają nam poczucie zadowolenia, spełnienia, stabilność czy satysfakcję, że odnosimy sukcesy. Wspaniała przygoda istnienia. Biała karta naszego życiorysu wypełniana coraz nowymi zapisami. Czy jednak zawsze w zasięgu naszego myślenia znajdują się także sytuacje, podcinające podstawy naszego świata? Otóż nie. Wyrzucamy gdzieś poza nawias świadomości, że może stać się coś niedobrego. Owszem, zakładamy, że przyjdą okresy spowolnienia czy to, że realizacja wyznaczonych celów może zająć nam więcej czasu. Jednak nie dopuszczamy do siebie myśli, że nasz świat ulegnie rozpadowi albo skurczy się do poziomu walki o podstawowe przetrwanie. Jak wobec tego spojrzeć na organizację naszego świata, aby przetrwać poważny kryzys, który może dotknąć nas samych i naszych najbliższych?

 

Obrona skarbca

Każdy kryzys to straty. Należy mieć taką świadomość lub chociażby spojrzeć na rozwój wydarzeń związanych z pandemią. Mamy do czynienia z problemami funkcjonowania systemu lecznictwa, wielu przedsiębiorstw czy małych działalności. System edukacji także nie działa w pełni efektywnie. Wiele osób przeżywa problemy emocjonalne związane z niepewnością, trudnością planowania, obniżeniem poczucia bezpieczeństwa. I jak wspomniałam, jest kryzys – są i deficyty. Jest to doświadczenie, uzmysławiające nam, że takie zdarzenia zawsze mogą się zdarzyć, a sposób radzenia sobie z nimi nie jest prosty. Przejdźmy teraz na poziom funkcjonowania indywidualnego. Co może się stać, gdy dojdzie do poważnego kryzysu, który zaistnieje w życiu rodziny? Poważny wypadek, ciężkie zachorowanie, wystąpienie niepełnosprawności czy odejście kogoś z najbliższych to dramatyczne sytuacje, rozbijające w drobne fragmenty dotychczasowy porządek. Starta życia czy poważna choroba to katalizator kolejnych problemów. Pojawiają się trudności ze spłatą kredytów, zaczyna brakować środków w domowym budżecie, pojawia się deficyt czasu, następuje kryzys emocji, frustracja, zachowania ucieczkowe o niedojrzałym czy wręcz autodestruktywnym charakterze. I wówczas z całą siłą uwidacznia się bezcenność takich wartości, jak życie, zdrowie, sprawność fizyczna i umysłowa. To są skarby, które stanowiły o możliwości naszego działania i budowania swojego świata. 

 

Bufor bezpieczeństwa

Nie da się całkowicie uniknąć ryzyka. Możemy ograniczać prawdopodobieństwo negatywnych zdarzeń, ale całkiem ich nie wykluczymy. Dlatego wręcz koniecznie należy posiadać plan ratunkowy. Powinna być to strefa buforowa, która pozwoli na zaadaptowanie się do nowej sytuacji, zapewniająca cenny czas oraz niezbędne wsparcie materialne i organizacyjne. Jako bufor rozumiem kompleksowe polisy, które nie tylko zapewnią określone odszkodowanie finansowe. Rzecz w tym, że dobre polisy nie działają „zerojedynkowo” – gdy zabraknie kogoś, to pojawia się odszkodowanie i to wszystko. Dobra polisa to jak najbardziej zapewnienie znaczącego wsparcia finansowego, ale też szeroka pomoc w zakresie organizacji leczenia, diagnostyki, rehabilitacji, opieki w okresie choroby. Innym wyróżnikiem wartościowej polisy jest możliwość pomnażania odkładanych środków poprzez inwestycje. Takie polisy istnieją i nie ma właściwie istotnych ograniczeń, aby zacząć z nich korzystać. Przede wszystkim wskazałabym tu na dwa mocne i wszechstronne ubezpieczeniowo rozwiązania, tj. polisy Twoje Życie oraz Nowa Perspektywa. 

 

Ubezpieczenie prezentem? 

Jak najbardziej. Ubezpieczamy się, aby chronić naszych najbliższych na wiele sposobów. Negatywne zdarzenia to nie tylko odejście. Jeśli wydarzy się wypadek lub poważne zachorowanie nasi bliscy mogą przez wiele miesięcy pozostać zdani na samych na siebie, a przy tym zostać zaangażowani w bieżącą pomoc dla nas w stanie rozstroju zdrowia. A jeśli mamy małe jeszcze dzieci? One nam nie pomogą, a wsparcie potrzebne będzie właśnie dla nich. Przetrwanie kryzysu będzie możliwe dzięki dobrej polisie. Niech ona stanie się mądrym i dalekowzrocznym prezentem. Przełom roku jest dobrym momentem, aby o tym pomyśleć i oczywiście porozmawiać. Zapewniam, że stopień zabezpieczenia najbliższych zaskoczy Was wszechstronnością i bardzo szeroką skalą sposobów wsparcia.

Zapraszam do kontaktu.  

 

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy, bądź pierwszy i dodaj swój komentarz

Dodaj komentarz