Polacy ubezpieczają się coraz chętniej!

  • 2018-10-06 18:34:49
  • 0

Jeśli spojrzymy całościowo na liczbę zawieranych corocznie polis ubezpieczeniowych w Polsce, to zdecydowanie zauważymy trend wzrostowy. Skąd on wynika? Przede wszystkim to efekt obowiązkowych ubezpieczeń związanych z rosnącą liczbą pojazdów oraz zaciąganych kredytów hipotecznych. Te dwie sytuacje obligatoryjnie wymagają wykupu odpowiedniego ubezpieczenia. A jak kształtuje się obszar dobrowolnych ubezpieczeń? Okazuje się, że świadomość ubezpieczeniowa Polaków wzrasta, a tym samym coraz więcej osób interesuje się różnymi formami ubezpieczeń indywidulanych, a także poszukuje szerszej asekuracji, na ogół obejmującej najbliższych.

Wśród nieobowiązkowych ubezpieczeń dominują polisy NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków). To swoisty życiowy bezpiecznik podbudowany podejściem, które dość kolokwialnie możemy określić jako - „licho nie śpi”. Wybranie takiego ubezpieczenia wynika z bardzo prostej kalkulacji. Różne wypadki się zdarzają i lepiej mieć jakąś asekurację w razie ich zaistnienia. Przede wszystkim polisa NNW ma zapewnić w trudnej sytuacji środki na dodatkowe komercyjne leczenie i rehabilitację oraz stanowić chociaż częściowe zabezpieczenie finansowe rodziny. Kolejnym dobrowolnym ubezpieczeniem, na które decydują się Polacy jest polisa na życie. To przejaw odpowiedzialnego myślenia, które obejmuje troskę o los najbliższych w razie odejścia osoby ubezpieczonej. Ten rodzaj asekuracji wybierają przede wszystkim klienci, pozostający w związkach małżeńskich oraz będący rodzicami.

Myślę, że warto poświęcić kilka zdań właśnie ubezpieczeniom na życie. Okazuje się, że polisy na życie oferowane są przez ubezpieczycieli w kilku wariantach. Istnieją polisy rodzinne, indywidualne terminowe, indywidualne z planem kapitałowym oraz specjalne, np. na wypadek pogrzebu. Ubezpieczeniem rodzinnym można objąć wszystkich członków rodziny. Terminowa polisa na życie jest formą zabezpieczenia kredytu, leasingu bądź też innego zobowiązania finansowego.  Ubezpieczenie z planem kapitałowym łączy ochronę z możliwością gromadzenia kapitału na rzecz przyszłych zysków. Istnieje też polisa z planem edukacyjnym, zapewniająca dziecku wsparcie finansowe na każdym etapie jego nauki. Dodam, że zauważalnym trendem odnośnie wyboru ubezpieczeń na życie jest coraz częstsze nabywanie ich przez osoby, wykonujące zawody obarczone zwiększonym ryzykiem.

Jest jeszcze jeden rodzaj ubezpieczeń, które zyskują na popularności. To usługi Assistance zwykle powiązane z nieruchomościami bądź samochodami, szczególnymi tymi o większej wartości. Najwyraźniej zainteresowanie tego rodzaju polisami związane jest z rosnącą zamożnością oraz chęcią posiadania dostępu do szybkiej pomocy w razie zaistnienia sytuacji awaryjnej. 

Patrząc szeroko na rynek ubezpieczeń w Polsce, mogłabym wskazać na wiele innych możliwości ubezpieczania się o charakterze dobrowolnym. Na wybór określonej oferty wpływają takie czynniki, jak: stan posiadania różnych dóbr, wiek, kondycja zdrowotna, stan rodzinny czy rodzaj wykonywanej profesji. Zachęcam do indywidualnej konsultacji z agentem, w trakcie której wspólnie zostanie określony rodzaj oraz zakres potrzebnego ubezpieczenia. Jak najbardziej służę pomocą w tym zakresie i zapraszam do kontaktu.

0 Komentarzy

Brak komentarzy, bądź pierwszy i dodaj swój komentarz

Dodaj komentarz