Sposoby dodatkowego oszczędzania na emeryturę

  • 2018-11-26 17:00:13
  • 0

W tzw. trzecim filarze emerytalnym istnieją dwie możliwości gromadzenia oszczędności przeznaczonych na cele emerytalne. Są to:

- Indywidualne Konto Emerytalne oraz (IKE)

- Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

 

 

Ich podstawową zaletą pod względem inwestowania są ulgi podatkowe, pozwalające zaoszczędzić sporo pieniędzy, które zamiast trafić do fiskusa, zostaną zainwestowane w formie oszczędności emerytalnych.

Różnica pomiędzy IKE i IKZE wiąże się m.in. z wiekiem oszczędzającego, po osiągnięciu którego przysługuje zwolnienie podatkowe. W ramach IKE, chcąc skorzystać z ulgi podatkowej  w postaci braku podatku Belki, zobowiązujemy się do niewypłacania środków z konta przed 60 rokiem życia. Owszem, w razie konieczności można wypłacić zgromadzone środki, lecz wtedy zostanie naliczony tzw. podatek Belki od osiągniętego zysku w wysokości 19%. Dodatkowo utracona zostanie możliwość dalszego prowadzenia naszego IKE. Wypłata oszczędności jest zatem równoznaczna z likwidacją tego konta. Jednakże, po dokonaniu wybrania środków z IKE możliwe jest założenia kolejnego konta (zaczynamy po prostu gromadzić oszczędności na emeryturę od nowa). Ponowne założenie IKE nie będzie możliwe po osiągnięciu wieku emerytalnego, dokonaniu wypłaty i tym samym skorzystaniu ze zwolnienia z podatku Belki. 

Podobna sytuacja dotyczy także IKZE. W tym przypadku granica wieku upoważniającego do wypłaty środków została określona na wiek 65 lat. Wypłata zaoszczędzonych środków przed upływem 65 lat będzie obarczona takimi samymi skutkami jak: likwidacja konta, brak możliwości dalszych wpłat oraz naliczenie podatku od zysków kapitałowych oraz zwrot ulgi , którą otrzymaliśmy . Ulga jest celowa – emerytalna , jeśli nie zrealizujemy celu zwracamy .

Korzyści podatkowe

Istotną cechą działania IKZE jest możliwość bieżącego korzystania ze zwolnień z podatku dochodowego. Takiej opcji nie posiada IKE. Zachętą „wmontowaną” w IKZE jest prawo do odliczenia kwot wpłaconych w danym roku na IKZE od podstawy opodatkowania. Oszczędzający może więc w corocznym rozliczeniu z fiskusem zmniejszyć kwotę należnego podatku. Wysokość tego odliczenia będzie się różnić w zależności od tego, w jakim progu podatkowym znajduje się oszczędzający. Szersza możliwość odliczeń z pewnością będzie dotyczyć osób, wkraczających w podatek dochodowy na poziomie 32%.

Jednak w przypadku przejścia na emeryturę w IKZE istnieje obowiązek zapłacenia podatku w wysokości 10% od wypłacanych środków. Takiego obowiązku nie ma w IKE. Jest to jedna z ważniejszych różnic pomiędzy obydwoma kontami gromadzenia oszczędności emerytalnych. Które z nich wobec tego okazuje się być bardziej opłacalnym?

 

Które konto wybrać?

Gdyby wziąć pod uwagę identyczną kwotę wpłat na jedno i drugie konto, to nieco wyższy poziom oszczędności zostanie uzyskane na IKZE.

Jeśli chodzi o IKZE kluczową rolę w przypadku tego konta odgrywa fakt reinwestowania środków odpisanych od podatku. Ale pewną wadą IKZE jest sporo niższy dopuszczalny limit wpłat w skali roku. Na IKZE wolno w 2018 r. wpłacić maksymalnie 5 331 zł zaś na IKE 13 329 zł (limit wpłat zmienia się co roku). W IKZE wypłata środków bez podatku Belki może nastąpić 5 lat później (po 65 r.ż.) niż w przypadku IKE (wypłaty po 60 r.ż.).

Dlatego też każdy we własnym zakresie powinien dokonać szacunków, który ze sposobów dodatkowego oszczędzania na emeryturę wyda mu się bardziej opłacalny i wygodny. Pamiętajmy równiez o tym, że można jednocześcnie posiadać obydwa konta. 

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy, bądź pierwszy i dodaj swój komentarz

Dodaj komentarz