Ubezpieczenie od powodzi i podtopień

  • 2019-06-25 15:58:05
  • 0

Gigantyczna powódź, która pojawiła się latem 1997 roku uzmysłowiła milionom Polaków, jak wielkie jest to zagrożenie dla życia i majątku. Co gorsza, w kolejnych latach na terenie Polski dochodziło do kolejnych wystąpień wód z koryt rzek, które powodowały olbrzymie straty. Należy zatem pozbyć się złudzeń co do niskiego ryzyka tego rodzaju zdarzeń. I choć nie znajdujemy się w strefie klimatycznej, która narażona jest na wielotygodniowe opady monsunowe, to ryzyko powodzi i podtopień jest coraz wyższe. Taka sytuacja wymaga przewidywania i odpowiedniego asekurowania się także od strony ubezpieczeniowej.

Każdego roku pojawiają się setki artykułów na temat zmian klimatu, których pochodną jest zwiększone ryzyko powodziowe. Jakie najistotniejsze wnioski wynikają z tych publikacji? Otóż mamy do czynienia z coraz większym prawdopodobieństwem wystąpienia wezbrań rzek, które wylewają na tereny zurbanizowane. Zdarzają się ze zwiększoną częstotliwością intensywne opady punktowe, prowadzące do zalewnia mniejszych miejscowości lub dzielnic miast. Kumulacja opadów w dłuższym czasie na danym terenie doprowadza do powstania rozlewisk oraz podniesienia stanu wód gruntowych, co może powodować wielotygodniowe podtopienia różnych obiektów. Do tego dochodzą takie czynniki zwiększające ryzyko zalań, jak niewydolność systemów kanalizacyjnych oraz zabudowanie obszarów zalewowych. Skrótowo ujmując, niemal każdy właściciel posesji czy pojedynczego budynku jest w jakimś stopniu zagrożony zjawiskiem powodzi lub podtopienia.

Co możemy uczynić wobec takiego zjawiska, jak powódź? Sama bezpośrednia sytuacja wystąpienia rzeki (lub zbiornika wodnego) wymaga reakcji w formie ewakuacji ludzi i w miarę możliwości majątku ruchomego. To jedno. Drugi obszar radzenia sobie z powodzią to posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia. Straty wywołane przez powódź na ogół należą do dość dotkliwych. Zalane garaże, piwnice, niekiedy również poziom wyższych kondygnacji, wilgoć, muł, uszkodzenia instalacji, pojazdów, sprzętów, maszyn, zamoknięty towar, wymyte chodniki, degradacja murów, osiadanie lub osuwanie namokniętego gruntu – to bardzo poważne zniszczenia.

Jak wobec zagrożeń powodziowych właściwie się asekurować? W ramach swojej oferty Aviva posiada polisy, które zdefiniowane są właśnie pod kątem likwidacji strat popowodziowych. Oferta ta jest zróżnicowana – odrębne ubezpieczenie oferowane jest klientom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym.

Chciałabym zasugerować, abyście spokojnie oszacowali stan posiadanego majątku oraz stopień zagrożeń, na jakie jest on zarażony. Spójrzcie na mapę i sprawdźcie, gdzie znajduje się najbliższy ciek wodny. Przyjrzyjcie się ulicy, przy której mieszkacie i oceńcie czy nie mieszkacie na spadku terenu. Zaobserwujcie podczas deszczu czy studzienki ściekowe sprawnie odprowadzają deszczówkę. Bądźcie świadomi zagrożeń, które wcale nie muszą wystąpić za miesiąc czy za pół roku. Posiadając taką wiedzę, łatwiej będziecie mogli podjąć decyzję o zabezpieczeniu się odpowiednią polisą. W tym celu warto także umówić się i porozmawiać z agentem.

0 Komentarzy

Brak komentarzy, bądź pierwszy i dodaj swój komentarz

Dodaj komentarz