Ubezpieczenie zdrowotne TWOJE ŻYCIE - przełom w dostępie do specjalistycznego leczenia

  • 2019-07-29 13:25:38
  • 0

To jeden z najważniejszych artykułów, jaki napisałam w trakcie mojej wieloletniej już pracy agenta ubezpieczeniowego. W całości poświęcam go ubezpieczeniu zdrowotnemu TWOJE ŻYCIE wprowadzonego właśnie przez Avivę, które nie tylko w moim odczuciu jest przełomem w ramach pozasystemowej asekuracji zdrowotnej. 

Pierwszą kwestią, na którą pragnę zwrócić Waszą uwagę jest skala ubezpieczenia pod względem  rodzajów ubezpieczanych schorzeń, miejsca leczenia oraz wysokości kwoty wypłacanej na leczenie.

I tak polisa TWOJE ŻYCIE przewiduje:

 

- finansowanie leczenia prywatnego w Polsce i za granicą;

- pokrycie kosztów leczenia 45 poważnych schorzeń w większości nie pokrywanych przez NFZ,

- organizację i pokrycie kosztów pobytu i leczenia za granicą do kwoty 2 milionów euro (!!!).

To kluczowe cechy oferty, której żadne towarzystwo ubezpieczeniowe w Polsce oprócz Avivy nie posiada. Jednocześnie jest to wyjątkowa możliwość rozciągnięcia parasola ochronnego nad bezpieczeństwem zdrowotnym swojej rodziny w wymiarze, jakim publiczny system lecznictwa nie dysponuje. Polisa TWOJE ŻYCIE to szansa podjęcia jak najszybszego leczenia poważnych schorzeń oraz wykonania skomplikowanych zabiegów chirurgicznych. Są to m.in.:

- leczenie różnych postaci nowotworów,

- pomostowanie aortalno-wieńcowe (bypass),

- operacje neurochirurgiczne,

- przeszczep narządu i przeszczep szpiku kostnego,

- wymiana lub naprawa zastawki serca.

 

W sytuacji wyboru zagranicznego ośrodka leczenia ubezpieczony uzyska weryfikację pierwszej diagnozy, będzie mieć dostęp do wyspecjalizowanych placówek medycznych i lekarzy specjalistów oraz zapewnione finansowanie kosztów leczenia i pobytu w szpitalu nawet do pułapu wspomnianych już 2 milionów euro.

Aby zobrazować nieco dokładniej sposób działania polisy TWOJE ŻYCIE, wymienię kilka usług i świadczeń, jakie przysługują ubezpieczonemu:

- organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą,

- organizacja i pokrycie kosztów podróży oraz zakwaterowania,

- wypłatę 100 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu (maks. za 60 dni),

- opieka medyczna po leczeniu za granicą w ciągu 180 dni po jego zakończeniu zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego to leczenie,

- zwrot kosztów zakupu leków w Polsce po leczeniu za granicą w równowartości do 50 000 euro,

- pomoc tłumacza medycznego.

 

Jeszcze inną opcją w ramach oferty TWOJE ŻYCIE w Polsce jest ubezpieczenie wszystkich następstw kontuzji i wypadków. W praktyce polisa pozwala uniknąć oczekiwania na pomoc na ostrym dyżurze i zamiast tego przyjęcie w prywatnej klinice. Docelowo sami dokonujemy wyboru, w którym ze szpitali czy przychodni ortopedycznych chcemy być leczeni.

W ramach ubezpieczenia od urazów polisa zapewnia rozliczenie kosztów:

- wizyt lekarskich,

- pobytu w szpitalu,

- zabiegów i operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych),

- znieczulenia (w tym kosztów jego podania),

- badań,

- przewiezienia ubezpieczonego do placówki medycznej, w której udzielono mu pomocy po nieszczęśliwym wypadku (w tym kosztów wezwania karetki pogotowia),

- nabycia leków, które są dostępne wyłącznie na receptę,

- nabycia środków opatrunkowych.

 

I co jeszcze istotne, ubezpieczonemu rozliczona zostaje rehabilitacji i wypłacone stosowne odszkodowanie.

Z istotnych funkcji ubezpieczenia wyróżnia się także opcja ubezpieczenia dzieci oraz pokrycia kosztów pobytu dla dwóch osób towarzyszących w przypadku ciężkiego zachorowania ubezpieczonego.

Polisa TWOJE ŻYCIE, oprócz ochrony ubezpieczeniowej może również zawierać abonament medyczny w grupie Lux Med, zapewniający 10% zniżki na pakiety badań specjalistycznych oraz 20% zniżki na badania genetyczne, będące ważnym elementem prewencji nowotworowej.  

Osoby decydujące się na wybór ubezpieczenia TWOJE ŻYCIE mają do wyboru różne warianty ochrony zdrowotnej, zróżnicowane pod względem wysokości składki i zakresu uświadczeń. Decyzja co do skali ubezpieczenia powinna wynikać m.in.: z wieku, aktualnego stanu zdrowia, rodzaju wykonywanej profesji czy historii schorzeń zaistniałych w rodzinie. Niezbędna oczywiście jest także konsultacja z agentem Avivy (zapraszam do kontaktu), który wyjaśni Wam wszelkie szczegóły, dotyczące tej oferty.

Na koniec pragnę zaznaczyć, iż w warunkach stale niedomagającej opieki zdrowotnej w Polsce dodatkowe ubezpieczenie medyczne jest wręcz koniecznością. Mam tu na uwadze zarówno stworzenie sobie dostępu do konsultacji specjalistycznych, zaawansowanej diagnostyki, jaki i pomocy chirurgicznej oraz rehabilitacyjnej. Na szczęście mogę Wam zaoferować różne profile ubezpieczeń zdrowotnych, umożliwiające wybór takich form pomocy, jakie uznacie za najbardziej Wam odpowiadające.  

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy, bądź pierwszy i dodaj swój komentarz

Dodaj komentarz