Wyścig z nowotworami

  • 2020-03-10 13:25:45
  • 0

Powracam do tematu nowotworów złośliwych, które dziesiątkują nasze społeczeństwo. Jest to problem niestety jak najbardziej aktualny i pogłębiający się. Liczba nowych diagnozowanych przypadków nowotworów zbliża się do 170 tyś. w skali roku. Szacuje się, że w 2030 będzie to aż 220 tyś. Aktualnie blisko milion osób w Polsce jest dotkniętych zmianami nowotworowymi o różnym stopniu zaawansowania. To ogromne liczby. Piszę na ten temat (i najprawdopodobniej będę do niego wracać) ponieważ ta bardzo niedobra sytuacja wymaga przeciwdziałania, a z racji swojego doświadczenia mogę wskazać Wam sposoby skutecznej asekuracji.

Dlaczego Polacy chorują na raka?

Przypadki pojawiania się raka wśród Polek i Polaków nie przewyższają liczbowo krajów rozwiniętych. To efekt po pierwsze krótszego średniego wieku życia (dłużej żyjące społeczeństwa są bardziej podatne na pojawianie się nowotworów), a ponadto jak do tej pory nie żyliśmy w zbyt zdegradowanych warunkach środowiskowych. Jednakże dobijamy w tych niedobrych statystykach do innych krajów OECD. Z czego to wynika? To w głównej efekt rosnącego skażenia naszych organizmów czynnikami kancerogennymi. Mam tu na myśli intensywną i praktycznie niekontrolowaną chemizację rolnictwa, liberalne przepisy odnośnie stosowania konserwantów żywności, smog pochodzący z silników spalinowych i spalania węgla, stale obecny azbest w konstrukcjach budynków, skażenie gleby ołowiem i innymi metalami ciężkimi. Wspominam tu o czynnikach zewnętrznych, które w zasadzie pozostają poza naszą kontrolą. Ponadto mamy do czynienia z indywidualną genetyczną podatnością na zachorowania nowotworowe. Kolejny element negatywny to nikotynizm oraz niekorzystne nawyki żywieniowe.

Lista czynników podnoszących ryzyko wystąpienia nowotworów jest oczywiście dłuższa, ale chodzi mi przede wszystkim o wskazanie, że każda i każdy z nas ma z nimi, chcąc nie chcą do czynienia.

 

Niska skuteczność prewencji i leczenia onkologicznego

Pomimo, że zapadalność na nowotwory złośliwe w Polsce jest niższa, niż ma to miejsce w krajach o wyższym stopniu rozwoju gospodarczego, umieralność z powodu nowotworów złośliwych jest znacznie wyższa niż średnia dla krajów OECD. Pięcioletnia przeżywalność pacjentów onkologicznych w Polsce jest zatrważająco niska. To po części wynik stale niskiej świadomości społecznej związanej z profilaktyką oraz poważne niedociągnięcia systemowe. Należą do nich:

- nieadekwatna struktura organizacji lecznictwa;

- brak monitorowania efektów badań przesiewowych;

- niezgodny ze standardami czas oczekiwania na wdrożenie specjalistycznego leczenia;

- wysoki stopień zaawansowania nowotworów w momencie ich rozpoznania;

- stosowanie niezgodnej ze standardami terapii przeciwnowotworowej;

- brak monitoringu stanu pacjenta po zakończonej terapii.

 

Po pierwsze – profilaktyka

Jak dotychczas największą przewagę w wyścigu o życie z nowotworem zapewnia profilaktyka. Jak ją wdrożyć? Podstawa to konsultacje z lekarzem pierwszego kontaktu. Na podstawie wywiadu, Waszego wieku, wyników badań okresowych czy historii przebytych chorób lekarz podstawowej opieki medycznej wskaże Wam czynniki ryzyka lub zaleci adekwatne badania. Najważniejsze z nich to badania przesiewowe. W Polsce wykonuje się bezpłatne badania przesiewowe w kierunku diagnozy raka piersi, jelita grubego oraz szyjki macicy. Należy pamiętać, że pierwsze zmiany nowotworowe przebiegają zwykle bezobjawowo. Szybkie wykrycie modyfikacji komórek w kierunku ich patologicznych zmian pozwala na skuteczne zastopowanie rozwoju choroby bez większych skutków ubocznych dla organizmu. Wspominam o tym, gdyż brak profilaktyki jest jedną z głównych przyczyn niepowodzenia terapii nowotworowych w Polsce.

 

Po drugie – ukierunkowane ubezpieczenie

Być może odnosicie wrażenie, że wchodzę nieco „w buty lekarzy”. Możliwe. Ale ciągle spotykam się z ogromną niewiedzą na temat ryzyka zachorowań na raka, stąd pewne tezy i dane będę konsekwentnie przypominać. Jednocześnie chcę uzupełnić moją analizę działań zapobiegawczych o segment ubezpieczeniowy. Kilka miesięcy temu dość obszernie relacjonowałam wejście oferty Twoje Życie, która posiada bardzo rozbudowany moduł asekuracji w przypadku zachorowań onkologicznych. W razie zachorowania polisa Twoje Życie umożliwia leczenie zagraniczne, powtórną diagnozę, kompensację kosztów operacji, hospitalizacji, leczenia. Jest także polisa Nowa Perspektywa, którą można objąć także swoich najbliższych. Obecnie coraz większa grupa moich klientów korzysta już z tej formy asekuracji, co przekonuje o jej zaletach. Zapraszam wobec tego do kontaktu, gdyż jest to oferta dość rozbudowana i pełne poznanie jej walorów oraz mechanizmów działania wymaga dokładnego omówienia.

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy, bądź pierwszy i dodaj swój komentarz

Dodaj komentarz