Błędy przy ubezpieczaniu nieruchomości

 • 2019-11-08 13:11:34
 • 0

Czy zaniżanie wartości ubezpieczenia się opłaca?

Dom czy mieszkanie to w przypadku większości Polaków najcenniejsze składowe ich majątku. Są to obiekty o dużej wartości i w przypadku (oby nie) ich uszkodzenia pojawia się ogromny problem odtworzenia ich pierwotnej postaci w drodze remontu lub całkowitej niekiedy odbudowy. Co prawda coraz więcej właścicieli nieruchomości ubezpiecza je od pożaru, zalania czy uszkodzeń spowodowanych huraganowym wiatrem, ale czynią to niskim kosztem. Cóż mam na myśli? Otóż zaniżają celowo wartość swojego majątku, aby płacić niższe składki. I w tym podejściu tkwi cały problem, któremu chciałbym poświęcić kilka akapitów.

więcej  

Nieszczęśliwy wypadek? Mnie to nie dotyczy…

 • 2019-09-23 11:04:34
 • 0

Tytuł mojego nowego artykuł to odzwierciedlenie typowego mechanizmu myślenia, wyrzucającego poza naszą świadomość istnienie ryzyka poniesienia jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. Tylko, że – biorąc pierwszy z brzegu przykład – liczba samych wypadków drogowych (pomijam kolizje) w skali roku przekracza pułap 30 tysięcy. Liczba rannych wskutek tych zdarzeń jest bliska 40 tysiącom. Ale nie chcę tutaj straszyć, tylko uświadomić, że różne nieszczęśliwe zdarzenia są wkalkulowane w istnienie nasze oraz naszych bliskich, a moją rolą jest pomoc dla tych, którzy chcą na takie sytuacje być przygotowani. Dlatego zamierzam podzielić się z Wami paroma spostrzeżeniami na temat nowej polisy „Twoje życie”, a dokładniej – jej segmentowi poświęconemu nieszczęśliwym wypadkom.

więcej  

Losy polisy

 • 2019-09-10 14:32:58
 • 0

„Polisa ubezpieczeniowa to takie dziwne coś, co każdy powinien mieć, a nikt nie powinien korzystać”.

Ogólna rola polisy ubezpieczeniowej asekurującej los ubezpieczonego i uposażonych jest nam znana. Istnieje jednak kilka okoliczności, które mają fundamentalne znaczenie dla działania polisy, a jednak wiedza na ich temat jest niewielka. Jakie?

Takie, którymi na co dzień nie chcemy się zajmować, ale mimo wszystko warto czasem sobie o nich przypomnieć.

  więcej  

Ubezpieczenie zdrowotne TWOJE ŻYCIE - przełom w dostępie do specjalistycznego leczenia

 • 2019-07-29 13:25:38
 • 0

To jeden z najważniejszych artykułów, jaki napisałam w trakcie mojej wieloletniej już pracy agenta ubezpieczeniowego. W całości poświęcam go ubezpieczeniu zdrowotnemu TWOJE ŻYCIE wprowadzonego właśnie przez Avivę, które nie tylko w moim odczuciu jest przełomem w ramach pozasystemowej asekuracji zdrowotnej. 

Pierwszą kwestią, na którą pragnę zwrócić Waszą uwagę jest skala ubezpieczenia pod względem  rodzajów ubezpieczanych schorzeń, miejsca leczenia oraz wysokości kwoty wypłacanej na leczenie.

więcej  

Kolejki do polskich lekarzy mają się dobrze...

 • 2019-07-18 14:21:40
 • 0

Niestety nie da się tego powiedzieć o polskich pacjentach. Niekończący się od lat problem wydłużonego oczekiwania na wizyty u specjalistów, diagnostykę czy zabiegi wydaje się być nie do rozwiązania. A przecież frazesem jest stwierdzenie, że choroba lub nasilenie określonych objawów wymaga szybkiej konsultacji i wdrożenia adekwatnych działań medycznych. Dlaczego jednak tak się dzieje?

Polska jest krajem znajdującym się na dość szybkiej ścieżce wzrostu gospodarczego, nakłady na ochronę zdrowia rosną (82,4 mld zł w 2019), szpitale dysponują lepszym wyposażeniem. Skoro jest coraz lepiej, to dlaczego nadal jest źle? Jest to jednak szeroki i złożony problem analizowany od lat przez ekspertów i dziennikarzy. W skrócie – system publicznej opieki zdrowotnej pochłania zwiększające się środki budżetowe na podwyżki płac, pokrycie rosnących kosztów mediów i środków medycznych oraz spłatę wcześniej powstałego zadłużenia. I w ten sposób dodatkowe finanse nie są zagospodarowywane na zwiększenie efektywności leczenia, lecz podtrzymanie działania systemu. To jeden podstawowy problem.

więcej  

Ubezpieczenie od powodzi i podtopień

 • 2019-06-25 15:58:05
 • 0

Gigantyczna powódź, która pojawiła się latem 1997 roku uzmysłowiła milionom Polaków, jak wielkie jest to zagrożenie dla życia i majątku. Co gorsza, w kolejnych latach na terenie Polski dochodziło do kolejnych wystąpień wód z koryt rzek, które powodowały olbrzymie straty. Należy zatem pozbyć się złudzeń co do niskiego ryzyka tego rodzaju zdarzeń. I choć nie znajdujemy się w strefie klimatycznej, która narażona jest na wielotygodniowe opady monsunowe, to ryzyko powodzi i podtopień jest coraz wyższe. Taka sytuacja wymaga przewidywania i odpowiedniego asekurowania się także od strony ubezpieczeniowej.

więcej  

Bezpieczny dom – o czym należy pamiętać

 • 2019-05-22 13:32:41
 • 0

Słysząc hasło „bezpieczny dom” większość z nas pomyśli o solidnych zamkach, monitoringu lub ewentualnie o instalacji odgromowej. Ale mieszkalne budynki rodzinne to również wiele różnych urządzeń i instalacji, których odpowiedni stan techniczny decyduje o bezpieczeństwie nas samych i naszych najbliższych. Podejmuję ten temat, gdyż okres letni jest najlepszym czasem na przeprowadzenie niezbędnych kontroli, przeglądów i ewentualnych napraw. Przyjrzyjmy się zatem naszym domostwom i tym elementom ich infrastruktury, które wymagają fachowej oceny ze strony wykwalifikowanych specjalistów.

  więcej  

Europejska Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, a polisa turystyczna

 • 2019-05-20 17:28:33
 • 0

Do sezonu wakacyjnego pozostało tylko kilka tygodni. Jak co roku ponownie aktualności nabiera temat ubezpieczenia, zapewniającego turystom odpowiednią ochronę w trakcie zagranicznych wyjazdów. Kwestią, która w moim przekonaniu wymaga doprecyzowania jest status Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Ten niezbędny dokument podczas wypoczynku za granicą ma swoje formalne ograniczenia, o których powinniśmy wiedzieć.

więcej  

Małe firmy chcą czuć się bezpiecznie

 • 2019-05-15 11:42:37
 • 0

Indywidulani przedsiębiorcy oraz małe firmy to w obiegowym ujęciu „sól polskiej gospodarki”. Postanowiłam zatem poświęcić tej grupie zawodowej nieco uwagi w kontekście ubezpieczeń. Wydaje mi się to o tyle istotne, gdyż prowadzenie własnego biznesu nie zawsze wiąże się z posiadaniem adekwatnego ubezpieczenia. Dlaczego? Na ogół to rezultat obarczenia wieloma obowiązkami finansowymi, wynikającymi z takiego, a nie innego ustroju gospodarczego. Ubezpieczenia społeczne, podatki, czynsze, obsługa kredytów czy rozmaite koszty bieżące to wydatki, z którymi dobrowolnie wybrana polisa ubezpieczeniowa po prostu przegrywa. I choć sytuacja ta powoli ulega poprawie, stale w moim odczuciu świadomość ubezpieczeniowa jest zbyt słabo ukształtowana wśród indywidualnych przedsiębiorców.

więcej